Yemde Kalite

Yemin besleme değeri ya da kalitesi, hayvanın performansına etki değeri yani verim ve sağlık verileri ile ölçülebilir.

Yüksek kaliteli yemler ile beslenen süt inekleri, düşük kaliteli yem ile beslenenlere göre, daha az yoğunlukta yem ile daha yüksek süt üretirler. Bu da özellikle rasyondan yararlanmada yem kalitesinin önemini ortaya koymaktadır.

Hayvancılık işletmelerinde karlılığı artırmanın olmazsa olmaz yolunun hayvan beslemede kaliteli yem kullanmak olduğu bir gerçektir.

09 Temmuz 2020

İlgili Terimler :