Süt Analiz Laboratuvarımız

Tuwana Süt bünyesinde yer alan laboratuarımızda yapılan süt analizleri temel olarak 3 ana bölüme ayrılmaktadır:

Günlük analizler

Her gün üretici, köy süt soğutma tankları, süt toplama araçları ve fabrika süt alım araçlarından numuneler alınmaktadır. Alınan numunelere her gün periyodik olarak 4 farklı analiz yapılmaktadır.

1. Her gün köy süt soğutma tankları, süt toplama araçları ve fabrika süt alım araçlarından alınan numunelere “Yağ, Su, Yağsız Kuru Madde, Yoğunluk ve Donma noktası” analizi yapılmaktadır.

2. Her gün köy süt soğutma tankları ve fabrika süt alım araçlarından alınan numunelere “Kuru Madde Kontrolü” için analiz yapılmaktadır.

3. Her gün köy süt soğutma tankları ve fabrika süt alım araçlarından alınan numunelere “Günlük Süt Asitlik Tayini” için analiz yapılmaktadır.

4. Her gün öncelikle süt toplama araçlarından alınan numunelere “Antibiyotik Testi” için analiz yapılmaktadır. Eğer antibiyotik tespit edilirse köy süt soğutma tanklarından alınan numunelere “Antibiyotik Testi” için analiz yapılmaktadır. Eğer herhangi bir tankta antibiyotik tespit edilirse tanka süt veren üretici numuneleri analiz edilir ve üretici tespit edilir. Eğer süt tanklarında antibiyotik tespit edilmezse direk olarak süt toplama aracına süt veren üreticilerin numuneleri analiz edilerek antibiyotik bulunan süt tespit edilir.

Haftalık analizler

Haftada bir gün köy süt soğutma tankları, süt toplama araçları ve fabrika süt alım araçlarından alınan numunelere “Somatik Hücre” analizi yapılmaktadır.

Aylık analizler

Ayda bir kez tüm üreticilerden numune alınarak “Yağ, Su, Yağsız Kuru Madde, Yoğunluk ve Donma noktası” analizi yapılmaktadır.

Tuwana Süt Analiz Laboratuvarında günde 50 adet süt numune analizi yapılmaktadır.

Yapılan kontrol ve analizler sonucunda:

  • Somatik hücre sayısı (ml’de) 250.000’e kadar düşmüştür (Avrupa Parlementosu’nun 29 Nisan 2004 tarih ve 853/2004 sayılı Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ne göre 400.000 altında olmalıdır).
  • Antibiyotikli sütlerin takibi yapılarak, üreticilerin antibiyotik tedavisi uyguladığı ineklerin sütleri, analizler temiz sonucu verdikten sonra alınmaya başlamıştır.
  • Süt asitlik oranının ortam sıcaklık değerlerine bağlı olarak 6,60-6,80 değerleri arasında olması sağlanmıştır.
  • Süte su katılması ve yağının alınması işlemleri engellenmiştir.
  • PH değerini nötralize etmek için süt soda katılması önlenmiştir.
  • Sonuç olarak, daha kaliteli ve içerik değerleri yüksek süt elde edilmesi sağlanmıştır.

20 Temmuz 2020

İlgili Terimler :