Tuwana Süt Dünyasından Bilgiler

Güven ve kalite gibi ilkelerden asla vazgeçmeden hayata değer katmak için faaliyet gösteriyoruz.

28

Yıllık Tecrübe

35

Ürün Çeşidi

75000

Ton Günlük Süt Toplama

T U W A N A S Ü T